Børn i skilsmisse

Forældres skilsmisse er en livsomvæltning der stiller store krav til børn om at kunne tilpasse sig de nye vilkår. For de fleste børn vil bruddet mellem forældrene være forbundet med sorg, også selvom forældrene er enige om at skulle skilles og også enige om hvordan de efterfølgende skal tage vare på barnets behov.

Børn er loyale og bruger mange kræfter på ikke at gøre deres forældre kede af det. Derfor vil de ofte forsøge at skjule deres følelser i et kærligt forsøg på at skåne forældrene.

Som tidligere børnesagkyndig psykolog i Statsforvaltningen har jeg stor erfaring med børnesamtaler om de temaer der rører sig i børn i forbindelse med deres forældres skilsmisse.

Jeg kan tilbyde jeres barn et fortroligt rum, hvor det kan udtrykke sig frit overfor en udenforstående voksen om alt det der fylder i forbindelse med jeres skilsmisse.

Hvad kan skilsmissebørn have brug for at tale med mig om?

 

  • Deres savn efter det der var, og deres sorgfulde følelser over det der er sket
  • Følelser af ansvar
  • Konkrete ændringer i deres liv som følge af skilsmissen. f.eks. flytning, skoleskift, forældres evt. nye kærester
  • Det at have to hjem
  • Når barnets forældre er uvenner

Jeg tilbyder samtaler til børn om forældres skilsmisse fra ca. 6 år.

Specialer

Læs mere om de enkelte temaer herunder:

 

Kontakt mig gerne for at høre om jeg også kan hjælpe dig eller din familie

 

 

Hvordan håndterer vi skiftedagen bedst?