Om Trine Storch

Autoriseret psykolog, børne- og familiesagkyndig rådgiver og konfliktmægler

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet og autoriseret af Dansk Psykolognævn. Jeg er gift og mor til 2 børn.

Jeg har altid haft en særlig interesse for, og derfor også specialiseret mig i, arbejdet med børn, unge, par og familier. Jeg har arbejdet som psykolog i 22 år. Mine praktiske erfaringer med dette arbejde har jeg fået via ansættelser i bl.a. Mødrehjælpen, Aalborg kommunes Ungdomscenter og Statsforvaltningen Midtjylland (tidl. Aarhus Statsamt). De seneste 16 år har jeg arbejdet på fuld tid som privatpraktiserende psykolog med klinik i Aarhus C.

I de senere år har mine specialer også indbefattet behandling af dybereliggende traumer, stressproblematikker, spiseforstyrrelser og hjælp til at leve med et særligt modtageligt nervesystem – også kaldet særlig sensitivitet.

Rådgivning og Behandling

Jeg er specialiseret indenfor rådgivning og behandling af bl.a. følgende problematikker:

Tilgang og fysiske rammer

Hos mig kan du have tillid til at blive mødt af en psykolog med en skarp faglighed og et varmt hjerte. Det ligger mig meget på sinde at skabe nogle imødekommende og rolige rammer både før, under og efter samtalen, og derfor er du også meget velkommen til at komme i god tid, så du kan falde til ro og mærke hvad der er vigtigt for dig at få talt om netop denne dag. Ligeledes er du velkommen til at sidde lidt i venterummet efter samtalen, hvis der er behov for at bundfælde nogle ting.

I venterummet er der behagelig musik, kaffe, te og vand samt litteratur til inspiration. Falder du over en bog, som du gerne vil låne med hjem, er der mulighed for at lave en aftale herom.

Teoretisk grundlag og metode

Overordnet kan man sige, at jeg er ekspert på metoden og du er ekspert på dit problem. Det får den betydning i samtalen, at jeg vælger min metode ud fra det problem jeg bliver præsenteret for.

Metodemæssigt er jeg inspireret af de systemiske og narrative grundforståelser men bringer også elementer af de nyere metoder indenfor kognitiv terapi (f.eks. metakognitiv terapi) i spil, når det synes meningsfuldt og brugbart. Jeg integrerer desuden forskellige mindfulnessbaserede og traumeforløsende teknikker i mit arbejde. Jeg har en 2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi, en 2-årig stress- og traumeterapeutisk efteruddannelse samt utallige kurser og supervisionstimer også i andre terapeutiske tilgange. Blandt andet er jeg certificeret PREP-underviser fra Center for Familieudvikling, hvilket er en efteruddannelse indenfor det parterapeutiske område.

Med bevidstheden om at krop og psyke hænger uløseligt sammen, er jeg meget optaget af hvordan begge komponenter kan tilgodeses i det terapeutiske arbejde. I den forbindelse har jeg uddannet mig til TRE-provider (en stress- og traumeforløsende metode) og tilbyder både 1:1 sessioner, gruppeforløb og workshops for f.eks personalegrupper. TRE er en kropsorienteret metode og dermed ikke psykoterapi i sin rene form, men kan ofte kombineres med samtaleterapi med rigtig gode resultater.

Jeg brænder for mit fag og deltager generelt løbende i kurser, supervison, terapeutiske træningsgrupper og videreuddannelsesforløb. Aktuelt efteruddanner jeg mig i hypnoterapi og forskellige traumeforløsende metoder bl.a. Somatic Experience (SE) og Tension and Trauma Releasing Exercises (TRE).

Kontakt mig gerne for at høre om jeg også kan hjælpe dig eller din familie.