Mine specialer

Samtaler med børn

F.eks. om mor og fars skilsmisse, om konflikter derhjemme, om mobning i skolen, om at føle sig anderledes eller forkert, om angst eller tristhed.

Samtaler med unge

F.eks. om identitet, stress, angst, tristhed, følelser, krop og mad, om at finde ud af livet, familieproblemer, perfektionisme, venskaber, følelsesfobi, forældres skilsmisse, kærester, spiseforstyrrelser, eksamenspres/angst.

Samtaler med voksne

F.eks. om stress-, angst- og depressive symptomer, om spiseproblemer, om afhængighedsproblemer, om søvnproblemer, om eksistentielle temaer, om tvivl og udfordringer i parforholdet, arbejdslivet eller andre vigtige relationer.

Samtaler med par

F.eks. om mistrivsel i parforholdet, om utroskab, om ønsket om at få børn, om at være i fertilitetsbehandling, om skilsmisse, om at være sammenbragte familier, om konflikter med ex-partnere eller andre familiemedlemmer.

Samtaler med forældre

F.eks. om bekymringer i forhold til børn der mistrives eller mobbes, uenigheder om opdragelse og værdier.

Samtaler med familier

F.eks om konflikter internt i familien, bekymringer, skuffelser og håb og drømme om at noget kunne være anderledes.