Spiseforstyrrelser

Til dig der kæmper med spiseproblemer:

Oplever du, at tanker om mad, spisning og vægt fylder for meget i din hverdag?
Problemer omkring mad og spisning kan komme til udtryk på mange måder. Fælles for børn, unge og voksne der kæmper med spiseproblemer er dog, at de ofte oplever, at det er maden/spisningen/vægten, der er kommet til at styre dem og ikke omvendt.
Kæmper du selv med spiseproblemer, kan det være at du oplever, at dine tanker meget ofte eller måske næsten konstant kredser om mad. Det kan være tanker som »spiste jeg for meget?«, »jeg føler mig ulækker«, »hvordan kan jeg undgå det næste måltid?«, »hvordan kan jeg skjule, at jeg ikke spiser/at jeg kaster op/at jeg overspiser?« m.m.
Spiseproblemer kan komme til udtryk som fx spisevægring (undgå at spise), vægttab, vægtøgning, overspisning og opkast. Det er endvidere min erfaring, at der godt kan være tale om alvorlige og stærkt generende spiseproblemer, uden at man nødvendigvis kan se det på vægten. Man kan således godt være normalvægtig samtidig med, at man kæmper med svære spiseproblemer.

Hvad kan jeg hjælpe med...

Min erfaring er, at der bag disse tanker om mad, spisning og vægt ofte gemmer sig svære følelser som fx lavt selvværd, ensomhed, sorg, tristhed, skyld og skam. Følelser, som for en tid måske kan fjernes ved hjælp af maden, men som på længere sigt kan forstærkes i takt med, at de spiserelaterede tanker og den utilfredsstillende vægt fylder mere og mere.
Jeg ved, at det at søge hjælp til spiseproblemer kan være en stor udfordring, der kræver både overvindelse og mod. Det kan til dels skyldes, at den der rammes af spiseproblemer ofte føler sig bl.a. skamfuld og forkert, hvilket gør det svært at skulle åbne sig overfor andre. Mange oplever endvidere, at de føler sig splittede mellem de svære spiserelaterede tanker og de mere fornuftige tanker. Jeg hører ofte, at mennesker med spiseproblemer kan beskrive spiseproblemet som en slags snylter, der forsøger at styre både personen og spisningen, og at denne snylter gør alt hvad den kan for at forhindre, at personen søger hjælp.
Gennem individuelle samtaler og/eller familiesamtaler kan jeg hjælpe dig med at få en bedre forståelse for, hvilken betydning spisningen har fået i dit liv, og hvordan du kan genvinde fodfæstet. Jeg er overbevist om, at nøglen til forandring og forståelse ikke skal findes i forhåndsviden om spiseproblemer men hos dig, der kender dig selv og spiseproblemet bedst.

Skilsmisserådgivning

Til dig der er bekymret for dit barn:

Det at være forældre til et barn eller en ung med spiseproblemer kan være både opslidende, frustrerende og angstfyldt. Mange forældre beskriver, hvordan de føler sig magtesløse og ude af stand til at forstå eller hjælpe deres barn men må stå på sidelinien og se på, at deres barn forsvinder længere og længere ind i spiseproblemets verden. Selv om spiseproblemet måske i udgangspunktet knytter sig til barnet/den unge, så er det hele familien der rammes. Det kan bl.a. komme til udtryk ved, at det fælles aftensmåltid har ændret sig fra at være en hyggestund, hvor familien er samlet, til at være en krigszone med endeløse konflikter imellem forældre og det barn, der kæmper med spiseproblemer.
Tegn på, at dit barn kan være ved at udvikle spiseproblemer er bl.a.:

  • At dit barns vægt pludselig falder eller stiger
  • At dit barn undgår fælles måltider
  • At dit barn udviser mere irritabilitet og vrede
  • At dit barn isolerer sig fra venner, veninder og familie
  • At dit barn trækker sig fra sociale sammenhænge
  • At dit barn virker mere trist/mut
  • At du får en følelse af ikke længere at have kontakt til dit barn
  • At der forsvinder mad fra køleskab og køkkenskabe
  • At dit barn kaster op

Det er dog vigtigt at understrege, at nogle af disse tegn også kan skyldes helt andre ting som fx mobning, skilsmisse eller generel mistrivsel.

Hvad kan jeg hjælpe med...

Min erfaring er, at det at tage kampen op med spiseproblemer kan være så stor en opgave, at dit barn har brug for, at du/I som forældre hjælper til. Som nævnt ved jeg, at det er hele familien, der rammes, når et barn udvikler spiseproblemer, og det er derfor vigtigt, at behandlingen tager udgangspunkt i familien.
Et vigtigt mål med familiesamtalerne er at skabe en større tillid og fælles forståelse, således at I begynder at samarbejde fremfor at slide hinanden op med fx konflikter. Barnet eller den unge har også ofte behov for et privat rum, hvor hun/han i fortrolighed kan arbejde med svære følelser og tanker. Et samtaleforløb kan således foregå som en vekselvirkning mellem individuelle samtaler og familiesamtaler. I enkelte tilfælde kan det også være hjælpsomt, at I som forældre får tilbudt enkelte forældresamtaler, hvor I kan få luft og hjælp til at håndtere jeres barns/jeres families vanskeligheder.

Specialer

Læs mere om de enkelte temaer herunder:

 

Kontakt mig gerne for at høre om jeg også kan hjælpe dig eller din familie

 

 

Klientudtalelse

Jeg vil gerne give dig rigtig meget ros, for uden din hjælp var jeg ikke nået så
langt som jeg er i dag. Du er fantastisk god til dit arbejde! Du forstår at lytte, og
sætte dig ind i situationen det drejer sig om. Jeg følte, når jeg kom fra gang til
gang, virkede det som om du havde gjort dig nogle overvejelser og tænkt
tingene igennem, inden jeg kom ind til behandling. Du havde tænkt noget jeg
skulle arbejde med, og om det eventuelt kunne være noget specielt der var årsag
til jeg var kommet ud på det skråplan med spiseforstyrrelse og
træningsafhængighed.

Hvis jeg skal anbefale andre, som har lignende problemer som mig, vil jeg med
glæde henvise dem til dig. Hvis du nogensinde skulle have brug for et eksempel
på en, du har behandlet, skal du være mere end velkommen til at bruge mig.

Og… Tak, tak, tak.. tusinde tak 🙂

Ung mand, 20 år

Personlig beretning

Læs – En personlig beretning

»Det er bare mig og det er godt nok«