Om Trine Storch

Autoriseret psykolog, børne- og familiesagkyndig rådgiver og uddannet konfliktmægler

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet og autoriseret af Dansk Psykolognævn. Jeg er gift og mor til 2 børn.

Jeg har altid haft en særlig interesse for, og derfor også specialiseret mig i, arbejdet med børn, unge, par og familier. Mine praktiske erfaringer med dette arbejde har jeg fået via ansættelser i bl.a. Mødrehjælpen, Aalborg kommunes Ungdomscenter og Statsforvaltningen Midtjylland (tidl. Aarhus Statsamt). De seneste 10 år har jeg arbejdet på fuld tid som privatpraktiserende psykolog med klinik i Aarhus C.

I de senere år har mine specialer også indbefattet behandling af stressproblematikker, spiseforstyrrelser og hjælp til at leve med et særligt modtageligt nervesystem – også kaldet særlig sensitivitet.

Rådgivning og Behandling

Jeg er specialiseret indenfor rådgivning og behandling af bl.a. følgende problematikker:
 • Parforholdsproblemer
 • Særligt sensitive (HSP)
 • Forældrerådgivning
 • Afhængighed
 • Familieproblematikker
 • Kriser
 • Skilsmisse
 • Sorg
 • Udfordringer hos den sammenbragte familie
 • Angst
 • Spiseforstyrrelser hos både børn, unge og voksne
 • Depression
 • Stress
 • Lavt selvværd
Kontakt mig gerne for at høre om jeg også kan hjælpe dig eller din familie.